Zwroty, wymiana, reklamacje

Każdy towar zamówiony w sklepie MODA DLA DZIECI można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania. W celu dokonania zwrotu należy odesłać towar wraz z wypełnionym Formularzem (możecie też Państwo sami sporządzić takie oświadczenie) oraz dowodem zakupu ( może to być paragon, faktura VAT lub inny dowód zakupu). Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. powinni Państwo postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot należ odesłać na adres:

Pexim Artur Kamiński

ul. Fabryczna 8

47-208 Reńska Wieś

z dopiskiem „zwrot towaru – sklep MODA DLA DZIECI"

 

Sklep MODA DLA DZIECI zwróci klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
Sklep MODA DLA DZIECI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w przesyłce zwrotnej.

 

Wymiana towaru

W przypadku, gdy zakupiony towar okazał się inny niż oczekiwano - istnieje możliwość wymiany na inny produkt. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 515.092.921

Reklamacje towaru

W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: esklep@modadladzieci.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Pexim Artur Kamiński

ul. Fabryczna 8

47-208 Reńska Wieś

z dopiskiem Moda Dla Dzieci

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Kupującego. 

O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego.

Sklep MODA DLA DZIECI w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej rozpatrzenia.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta:
- Sklep MODA DLA DZIECI zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeśli to nie jest możliwe- obniżenia ceny.
- Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.